Zakres usług w ramach rachunkowości:

Księgowość:

- Prowadzenie pełnej księgowości
- Prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów
- Prowadzenie ewidencji przychodów dla celów zryczałtowanego podatku
   dochodowego
- Prowadzenie rejestrów sprzedaży i zakupów dla celów podatku od towarów
   i usług VAT
- Prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia
- Sporządzanie deklaracji VAT, PIT, CIT, ZUS

Usługi kadrowo-płacowe:

- Prowadzenie dokumentacji kadrowej
- Przygotowywanie umów o pracę i umów cywilnoprawnych (umowy zlecenia i o dzieło)
- Przygotowywanie dokumentacji związanej z rozwiązaniem stosunku pracy
- Sporządzanie list płac z uwzględnieniem: zwolnień lekarskich, urlopów , dodatków i potrąceń,
- Sporządzanie deklaracji ZUS, informacji ZUS RMUA, PIT-11

 
© 2013 Wszelkie prawa zastrzeżone. Created by PCKD